Yrityshaastattelu: PP-Logistiikka Oy

25.11.2015

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta
– avaimet tuottavuuteen ja kasvuun

PP-Logistiikka Oy, satama sisämaassa Lempäälän Lastusissa, toteuttaa uudenlaista strategiaa, jossa tavoitteena on kokonaan uusien toimintatapojen luominen yhteisöllisen ja luovan oppimisen avulla.  

Metsän keskellä, mutta ajan hermolla on pakkaus- ja logistiikkapalveluja sekä sisämaan satamatoimintoja tarjoava, kohta 25-vuotias perheyritys. Sen voi todeta nopeasti, kun kuuntelee kolme vuotta yhtiötä johtaneen Marko Kaukolammin kuvausta yhtiön strategiasta ja toimintaperiaatteista. Liikevaihto on viime vuosina kasvanut ja yltää kuluvalla tilikaudella yli 1,5 milj. euroon. Henkilökuntaa on 15 logistiikan ammattilaista.

Osana arvoketjua ja informaatiovirtaa

Toimintatapana on tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa. PP-Logistiikka ei vain valmista ja myy pakkauksia ja hoida kuljetuksia. Palvelu lähtee asiakkaan prosessin ymmärtämisestä ja integroitumisesta osaksi koko informaatiovirtaa ja logistiikkaketjua. Esimerkkinä voi toimia vaikkapa globaali laitetoimittaja, jonka projektisuunnittelu tapahtuu Tampereella ja Intiassa, osien valmistus eri maanosissa ja tuloksena syntyvä tuotantolinja rakentuu Amerikkaan. PP-Logistiikan tiimi käyttää asiakkaan tietojärjestelmiä netin yli, osatoimitukset tulevat Lempäälään ja välivarastossa materiaalit ja osat pakataan niin, että oikea-aikaisen toimituksen jälkeen laite on koottavissa suoraan kuljetuspakkauksista.

Asiakas hyötyy, kun tiedonkulussa ei tule katkoksia, luottamus kasvaa ja ollaan saman ketjun jäseniä. Tällainen toimintatapa vaatii monipuolista osaamista ja joustavuutta. Työntekijöiltä se vaatii jatkuvaa oppimista. PP-Logistiikka onkin kehittänyt henkilöstön tiimityötä ”yhteisöllisen ja luovan oppimisen” TEKES-hankkeella. Viime keväänä Marko Kaukolammi kutsuttiin kertomaan tuloksista Työelämä 2020 -seminaariin.

Työntekijöiltä toimintatapa vaatii monitaitoisuutta. Toisaalta se myös motivoi. On mahtava huomata, kuinka erilaiset ominaisuudet saadaan tiimissä esiin ja hyötykäyttöön. Tekijät kasvavat ja valikoituvat yhdessä tekemisen myötä, kertoo Kaukolammi.

PP-Logistiikan väkeä

PP-Logistiikan väkeä tietokoneen ruudun ääressä tutkimassa työjärjestystä,
vasemmalta: 
Timo Grönholm, Esa Vähäniemi, tj. Marko Kaukolammi ja
Veijo Kauranen.

Perheyrityksen voima

PP-Logistiikan uudetkin toimintatavat perustuvat perheyrityksen vakaaseen pohjaan. Yhtiön perusti nykyisin hallituksen puheenjohtajana toimiva Eero Pullinen Pirkanmaan Puutavara Oy -nimellä. Tampellan kuljetus- ja pakkaustyön kokemus innosti hänet yrittäjäksi. Aluksi erikoistuttiin puupakkauksiin, ja ne ovat edelleen osa tuotantoa. Lempäälän Lastusiin muutettiin 20 vuotta sitten. Perheyhtiössä on oma, yhteinen historia, arvopohja ja henki, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat suotuisaa käyttäytymistä. Tämä mahdollistaa yhdessä tekemisen kulttuurin ja yksilöiden arvostamisen. Välillä heitellään aika villejäkin ideoita, toteaa Kaukolammi.

Kilpailijoista PP-Logistiikan erottaa konttien käsittely, mikä mahdollistaa laajan palvelutarjonnan. Kahdella 30 tonnin nosturilla pystytään suurten kappaleiden järjestelyyn ja uudelleen pakkaamiseen. Valmistaja voi toimittaa osatuotteet heti valmistuksen jälkeen välivarastoon. Monelle asiakkaalle PP-Logistiikka onkin paisuntasäiliö ja varaventtiili, joka tarjoaa joustoa varastointiin. Tämä vaatii ketteryyttä ja tuo kilpailuedun.

Strategialla jatkuvuutta

Teollisuuden suhdanteiden myötä tulevaisuuden näkymät ovat välillä sumeat, ja pitkän aikavälin suunnitelmia on vaikea tehdä. Siksi onkin tärkeää rakentaa kiinteitä asiakassuhteita. Missiomme on kotimaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen. Sitä toteutamme logistiikan osa-alueella, linjaa Kaukolammi.

- Kehityshanke lähti toimintaympäristön ja teknologian muutospaineista. Pirstoutuva asiakaskenttä, informaatiovirran lisääntyminen ja kustannuspaineet ovat haasteita, joihin vastaamme johtamisen ja organisaation kehittämisellä. Tavoitteena on ollut myös uusien, asiakaslähtöisten palvelukonseptien luominen ja siinä olemme onnistuneet. Käännämme organisaation niin, että asiakas on ylimpänä. Yhteisöllinen oppiminen tapahtuu koko organisaation ja viimekädessä asiakkaidemme hyväksi.  Keräämme palautetta välittömästi, keskustellen ja kehitämme tiimejä ja prosessiamme jatkuvasti.

- Tulokset näkyvät asiakastyössä. Yhteistyö on vaivatonta ja luotettavaa, palvelu asiakkaalle ”avaimet käteen”. Ongelmat pyritään havaitsemaan ennen asiakasta. Reagointikyky ja ennen kaikkea -halu paranevat. Olemme siirtyneet uuteen hinnoittelumalliin, kustannuslaskenta on tarkentunut, kustannussäästöjä syntynyt ja resursseja vapautuu.

Entä tulevaisuus?

Kehittäminen ja uusi strategia on koskettanut koko yritystä. Se on asettanut haasteita niin johdolle kuin työntekijöillekin. Hyvä työntekijä on sellainen, joka hyödyntää ja jakaa tietoa. Esimiestyön vaatimukset muuttuvat, moniosaamiseen ja innovointiin kannustetaan. Jokainen on asiakaspalvelija, sanoo Kaukolammi vakuuttavasti.

PP-logistiikka Oy:ssä puitteet ja organisaatio tukevat prosesseja, niillä ei ole itsetarkoitusta. Omalla tontilla Lempäälän Lastusissa on vielä laajentumisen varaa. Suunnitelmissa on myös yhdystien parantaminen, jotta suuret perävaunuyhdistelmät pääsevät kätevämmin pihaan. Hallilaajennuksiakin on suunnitteilla, ja uusia logistiikka-ammattilaisia kasvatetaan organisaation sisällä. Strategia tuntuu PP-logistiikassa olevan lähellä käytäntöä, ei vain suuria ajatuksia ja sanoja, vaan arkipäivän tekoja yhteiseksi hyväksi.

PP-Logistiikka trukki

Sisämaansatamassa koneet ovat järeitä. Tässä trukki, jonka nostokyky
on 32 tonnia, tj. Marko Kaukolammi esittelee.

 

 

« Takaisin

Ideapark
Ensimetri