Koe ja viihdy rannassa -kehityshanke

Koe ja viihdy rannassa-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke vuosina 2016 - 2018

Koe ja viihdy rannassa -hankkeen tavoitteena on Lempäälän keskustassa sijaitsevan Myllyrannan tapahtumapuiston sekä puiston ja Luontaiskylpylän välisen ranta-alueen kehittäminen ja elävöittäminen. Puistosta ja ranta-alueesta halutaan luoda asukkaiden ja vierailijoiden yhteinen olohuone ja viihtymisen paikka.

Tähän tavoitteeseen pyritään yhteistyössä lempääläläisten yhdistysten ja yritysten kanssa, joille Lempäälän kunta tarjoaa paikan järjestää tapahtumia ja tuoda esille toimintaansa. Myllyrannassa järjestettävät tapahtumat ovat kaikille avoimia pop up -tapahtumia, jolloin ihmisten on mukava ja helppo tulla mukaan nauttimaan ja viihtymään.

Rantapolun alueelle Myllyrannasta Luontaiskylpylälle tehdään kunnostussuunnitelma, jota on jo aloitettu osittain toteuttaa mm. puuston raivauksella. Alueelta kerätään tarinoita ja niiden pohjalta tehdään ”raittiopastus”. Rantapolun varrella sijaitsevasta Kuusirannan kiinteistöstä kehitetään yhdessä kahvilayrittäjän kanssa uusi matkailukohde.

Hankkeen puitteissa luodaan yhteistyöverkosto rantapolun alueen yrittäjien ja kuntakeskuksen asukkaiden ja yhteisöjen kesken. Tavoitteena on mahdollistaa sekä yrittäjyyttä että kuntalaisten vapaa-ajan aktiviteetteja.

Rantapolun varteen rakennettiin talkoilla ympäristötaideteos Suomi100-teeman mukaan.

Ideapark
Ensimetri