Tietosuoja

Sivulle on koottu henkilötietolain mukaiset Lempäälän Kehitys Oy:n tietosuojaselosteet.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

1. Elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän yhteystietorekisteri

2. Hallituksen yhteystietorekisteri

3. Henkilökunnan perustietorekisteri

4. Tontti- ja toimitilarekisteri

5. Yritysrekisteri

Ideapark
Ensimetri