Kesätyöraha - tuki

Kesätyöraha vuodelle 2019 on 300 euroa.

Kesätyöraha 300 euroa on Lempäälän kunnan vuonna 2019 maksama tuki työnantajalle, joka on valmis palkkaamaan 15 - 18 – vuotiaan lempääläläisen nuoren kesätyöpaikkaan.  Työnantaja voi olla yritys, yhdistys tai järjestö, mutta ei yksityistalous.

Ehtoja kesätyörahalle:

-          kesätyörahalla tuetaan nuoren 15 -18 v pääasiassa ensimmäistä
            kesätyöpaikkaa
-          tuettavat työjaksot ovat:
            15.5. - 31.8.2019, vähimmäistyöllistämisaika tuen saamiseksi on
            10 työpäivää  (vähintään 6 h per päivä), tuki 300 euroa
-          tukea saa pääsääntöisesti yhden nuoren työllistämiseen per työnantaja
-          työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen työllistettävän nuoren
           kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan
            työehtosopimuksen mukainen palkka
-          kesätöihin palkattava nuori ei saa olla ko. yrittäjän/yrityksen omistajan
           perheenjäsen
-          työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä
           vakuutuksista. Työnantaja hoitaa työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja
           eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset.  Nämä vastuut eivät siirry
           missään tilanteessa Lempäälän  kunnalle
-          työsuhteessa noudatetaan säädettyjä turvallisuusmääräyksiä

Työn ja palkanmaksun jälkeen työnantaja toimittaa hakemuksen Lempäälän Kehitys Oy:lle palkkatuen maksamista varten seuraavasti: Työnantajan ja kesätyönuoren sovittua keskenään kesätyösuhteesta, odotamme siitä työnantajan ilmoitusta sähköpostitse Lempäälän Kehitykseen osoitteella: teija.koskinen@lempaala.fi . Tuetun työsuhteen voi aloittaa, kun on saanut vahvistuksen viestiinsä Lempäälän Kehityksestä. Kesätyöraha myönnetään  ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 15.4.2019 mennessä.

Jakson 15.5. - 31.8.2019 tukihakemus toimitetaan 31.10.2019 mennessä.
Hakemus lähetetään osoitteeseen Lempäälän Kehitys Oy, Realparkinkatu 4, 37570 Lempäälä. Hakemukseen liitetään selvitys maksetuista palkkakustannuksista.

Materiaalipankista löydät tukihakemuslomakkeen ja mallit työsopimuksesta ja työtodistuksesta.

Ideapark
Ensimetri