Yrittäjän Hotline

”Yrittäjän Hotline” numerossa 044 975 7867 palvelee yrittäjiä mm. rakennushankkeiden ja toimitilojen akuuteissa ongelmissa. 

Yhdessä Lempäälän kunnan teknisen toimen, yrittäjien ja Lempäälän Kehityksen kanssa on suunniteltu puhelinpalvelu, joka auttaa yrittäjiä mm. rakennushankkeiden ja toimitilojen akuuteissa ongelmissa. 

Voimakas kasvu asettaa yhä suuremmat vaatimukset kunnan asiakaspalvelulle. Hotline-puhelinpalvelun tavoitteena on palvella yrittäjiä teknisen toimen asioissa ja etsiä ratkaisuja mm toimitilakysymyksissä. 

Lempäälä on edelläkävijä elinkeinopolitiikassa ja haluaa edesauttaa uusien, innovatiivisten yrityshankkeiden kehittämistä ja sijoittumista kuntaan. 

Ideapark
Ensimetri